Radim prekide trudnoća jer sam kršćanka

Ja sam pružateljica usluge abortusa. Ja sam naravno i puno drugih stvari – žena, ginekologica-obstetričarka, majka. Međutim, moja uloga pružateljice abortusa kontinuirano oblikuje moj život i njegovu putanju jer čvrsto vjerujem kako je to najvažnija stvar koju ću ikada činiti.

Ušla sam u ovaj posao posve namjerno. Išla sam na fakultet znajući da želim postati doktorica. Išla sam na medicinu jer sam znala da želim pomoći ženama. Postala sam ginekologica-obstetričarka znajući da je pružanje abortusa sastavni dio brige o ženama koju trebaju i zaslužuju.

Pročitaj više

Komentari

comments

10 moćnih žena koje su se otvorile o svojem abortus

Od Chelsea Handler do Nicki Minaj, ove riječi bi trebale utješiti svakoga tko se nalazi u teškoj situaciji.

Abortus je trenutno još uvijek ilegalan u Irskoj i Sjevernoj Irskoj, osim u određenim ekstremnim okolnostima. Izbor Trumpa kao predsjednika predstavlja prijetnju i pravu na abortus u SAD-u sa viješću da republikanska vlada SAD-a brzinski i učinkovito planira ukinuti sredstva Planned Parenthoodu te je također prošle godine Poljska gotovo doživjela zakon koji bi učinio abortus ilegalnim čak i u slučajevima kada je trudnoća nastala silovanjem.

Ovdje ćemo pogledati deset hrabrih žena koje su se otvorile o svojim iskustvima kako bi pomogle ukloniti stigmu koja prati abortus.

Pročitaj više

Komentari

comments

CSE in Croatia – Overview and the context

Youth aged 14-19 are receiving, on a daily basis, dozens of confusing, conflict and, sometimes, wrong information about their sexuality and gender. Research papers and reports are showing that the integration of comprehensive sexuality education inside the school curriculum makes a significant difference in children in youth’s lives, regarding decisions about their body, life, developing positive attitudes about themselves and people that surround them. 1 Some countries have already introduced some education on proposed topics, but at the same time, those teachings are often not comprehensive and are abstinence-only programs. Sexuality education, in the meantime, became the controversy of the contemporary society, is often discussed in the media, political spheres and religion.

Pročitaj više

Komentari

comments

Seksualnost i mladi u PGŽ-u

Mlade osobe (od 14 do 19 godina) o vlastitoj seksualnosti i rodu svakodnevno primaju desetke zbunjujućih, konfliktnih te ponekad krivih informacija. Istraživanja i izvješća pokazuju da se integracijom sveobuhvatne seksualne edukacije unutar školskog kurikuluma u donošenju informirane odluke o vlastitom tijelu i životu, kao i razvijanju pozitivnih stavova, kako o sebi, tako i ljudima koji ih okružuju mladima i djeci 1 može značajno pomoći. Mnoge su države odavno uvele neke od oblika edukacije o navedenim temama, ali su te iste edukacije istovremeno nerijetko, u smislu provedbe, ili manjkave i/ili je riječ o apstinencijskim programima. Seksualni je odgoj u međuvremenu postao kontroverzom suvremenog društva i veoma često zaokuplja medijski prostor, kao i političku i religijsku sferu.

Pročitaj više

Komentari

comments

Sažetak podneska Ustavnom sudu u postupku odlučivanja o ustavnosti “Zakona o pobačaju”

U podnesku se razmatra interpretacija prava na život u međunarodnom pravu, nakon čega slijedi analiza standarda zaštite reproduktivnih prava koje su uspostavili odbori utemeljeni glavnim konvencijama UN-a za zaštitu ljudskih prava te Europskog suda za ljudska prava i Europske komisije za ljudska prava. Potom se daje osvrt na recentne trendove u komparativnom zakonodavstvu i ustavnosudskoj praksi po pitanju regulacije pobačaja i zaštite prenatalnog života s naglaskom na europska rješenja, nakon čega se razmatraju moguće pravne i praktične posljedice ukidanja Zakona. Zaključuje se da bi tumačenje prava na život na način da uključuje fetus te posljedično ukidanje Zakona bilo u suprotnosti s međunarodnim standardima, trendovima u komparativnom pravu te bi imalo negativne posljedice na zdravlje i živote žena.

Pročitaj više

Komentari

comments

Zašto u Hrvatski Ustav nije ušla odredba “Jamči se nepovredivost ljudskog života od začeća do prirodne smrti “

Članak sociologa Slavena Letice objavljen u Večernjem listu od 24.10.2o16. pod naslovom Kako je u Ustav ušlo ” Svako ljudsko biće ima pravo na život” u nekim važnim segmentima dezinformira čitatelje i čitateljice. Stoga ga dopunjujem dolje navedenim podacima.

Autor iskrivljuje ili propušta navesti bitne činjenice, a te su:

Pročitaj više

Komentari

comments

Otvoreno pismo institucijama Republike Hrvatske

Skupina građana i građanki okupljenih u inicijativi Znaj znanje upozorava da nametljivo ponašanje inicijative “40 dana za život” dovodi do ugrožavanja prava na privatnost pacijentica u bolnicama i kliničkim centrima diljem Hrvatske, i to: u Zagrebu, Splitu, Osijeku, Rijeci, Puli, Vukovaru, Zadru, Šibeniku, Sisku, Velikoj Gorici, Dubrovniku, Metkoviću, Požegi, Slavonskom Brodu, Vinkovcima, Čakovcu, Karlovcu, Kninu, Varaždinu, Virovitici, Bjelovaru, Križevcima, Novoj Gradiški i Imotskom. Slijedom svega navedenoga tražimo da se hitno poduzmu akcije koje bi osigurale nesmetan prilaz bolnicama i zaštitu prava i privatnosti pacijentica.  

Pročitaj više

Komentari

comments

Priče o prekidima trudnoće su različite kao cipele: zakoračite u naše priče, zakoračite u naše cipele

Ovogodišnja kampanja za 28. rujan – Globalni dan akcije za pristup legalnom i sigurnom pobačaju provest će se u više od 85 zemalja i uključivat će različite aktivnosti. U Hrvatskoj je provodi udruga PaRiter u sklopu “10 dana akcije protiv urušavanja reproduktivnih prava”. Možemo se boriti protiv stigme koja ograničava pristup sigurnom i legalnom pobačaju, i to propitujući društveno konstruirane ideje “tipa” žena koje zatraže i naprave pobačaj. Cilj ovogodišnje kampanje je ilustrirati različite stvarnosti i životnih priča onih koje su prekinule trudnoću, i one koji podupiru pravo na siguran i legalan pobačaj. Ovo želimo postići dijeljenjem jedinstvenih, različitih priča i svjedočanstava žena.

 

vizual_sept281

Stigma koja okružuje pobačaj je “povezana” s idealima ženstvenosti, kao što je onaj da ženska seksualnost postoij jedino radi prokreacije, da žene nisu “prave žene” dok ne postanu majke, i ideja da sve žene cijelo vrijeme žele biti majke.Pročitaj više

Komentari

comments

Vjernici se zalažu za pravo na pobačaj

Greece, Sun shines through belltower in Oia village at Santorini

Greece, Sun shines through belltower in Oia village at Santorini

Prije tri tjedna, Vrhovni sud donio je odluku o Whole Woman’s Health v. Hellerstedt, značajnom slučaju o dostupnosti pobačaja – rušeći ograničenja u Texasu koja su uskraćivala dostupnost pobačaja milijunima žena. Ta odluka predstavlja veliku pobjedu za žene, ali vjerojatno neće završiti rasprave o samom pobačaju. No, što nedostaje tim dobro iskorištenim ciklusima rasprave?

Pročitaj više

Komentari

comments

Sveobuhvatni spolni odgoj

Što je sveobuhvatni spolni odgoj?

Sveobuhvatni ili holistički spolni odgoj omogućava mladim osobama da donose informirane odluke o vlastitoj seksualnosti. Poučavanje traje nekoliko godina tijekom kojih se postupno uvode informacije primjerene dobi i razvojnim kapacitetima mladeži. Temelji se na programu kurikuluma koji obuhvaća znanstveno provjerene činjenice o ljudskom razvoju, anatomiji i trudnoći. Također obuhvaća informacije o kontrecepciji i spolno prenosivim bolestima (SPB), uključujući HIV. Spolni odgoj nadilazi svoju informativnu funkciju, budući da potiče samopouzdanje i unapređenje komunikacijskih vještina. Kurikulum spolnog odgoja bi se također trebao usmjeriti na društvena pitanja vezana uz seksualnost i reprodukciju, između ostalog na kulturološke norme, obiteljski život i međuljudske odnose.

Pitanja ljudskih prava, ravnopravnosti spolova i rodnih uloga trebala bi biti integralni dio svakog aspekta navedenih rasprava. To uključuje teme kao što su osiguravanje i zaštita ljudskih prava, osnaživanje, utjecaj spolne diskriminacije, važnost jednakosti i rodne osjetljivosti, te poimanje temeljnih ideja o rodnim ulogama. Seksualno zlostavljanje, rodno utemeljeno nasilje i razne štetne prakse bi također trebale biti predmet rasprava. Sve ove informacije uče mlade osobe životnim vještinama potrebnim za preuzimanje odgovornosti za vlastito ponašanje i poštivanje prava drugih osoba.

Pitanje ljudskih prava

Izbori mladih ljudi vezani uz seksualnost i reproduktivnost mogu imati negativan utjecaj na njihova ljudska prava. Primjerice, trudnoća u adolescenciji može dovesti djevojke do odustajanja od školovanja, a rezultat toga je uskraćeno pravo na obrazovanje. Nedostatno razumijevanje rodne jednakosti može dovesti do diskriminacije i drugih problematičnih ishoda.

Važnost spolnog odgoja priznata je od strane brojnih međunarodnih sporazuma. Program akcije Međunarodne konferencije o stanovništvu i razvoju iz 1994. poziva sve vladajuće stranke da implementiraju spolni odgoj, i to na način da se obrazovanje odvija i u školama i na razini lokalne zajednice, da je prikladno dobi, da počinje što ranije, da omogućava zrelo donošenje odluka te da je usmjereno uklanjanju rodnih nejednakosti.

Prava na obrazovanje i zdravlje su isto tako dio Konvencije o pravima djeteta te su detaljno predstavljena u izvješću posebnog izvjestitelja o pravu na obrazovanje kao jednom od dokumenata o ljudskim pravima. Konvencije o ljudskim pravima ukazuju na međupovezanost problema u spolnom zdravlju, kao što su spolno prenosive bolesti i HIV, i povrede ljudskih prava, primjerice, nasilje. Uz to, jasno objašnjavaju kako bi sveobuhvatan spolni odgoj trebao razraditi oba problema.

Esencijalan i efikasan

Brojna istraživanja pokazuju da kurikulum koji omogućuje točne informacije o prezervativima i kontracepciji može dovesti do smanjenja rizičnih ponašanja kod mladih. Određen broj evaluacija ovih kurikuluma izvještava o smanjenju neželjenih trudnoća i spolno prenosivih bolesti. Za razliku od njih, programi koji promiču samo apstinenciju nisu se pokazali učinkovitima.

Rezultati osvrta iz 2010. prikazuju kako su kurikulumi usmjereni na rodna pitanja, dakle kurikulumi u kojima je rodna jednakost integrirana u obrazovne materijale, puno učinkovitiji u smanjenju rizičnih ponašanja od programa koji se ne bave spolnim i rodnim pitanjima. Daljnja istraživanja pokazuju kako mladi ljudi koji su usvojili stavove o jednakosti kasnije postaju seksualno aktivni, te koriste prezervative i drugu kontracepciju. Isto tako se pokazalo kako su među njima prisutne niže stope spolno prenosivih bolesti (uključujući i HIV), neželjenih trudnoća te je manja vjerojatnost da će se naći u nasilnoj vezi.

Naglaskom na ljudska prava i rodna pitanja, ovi programi pomažu u snižavanju postotka rodno utemeljenog nasilja i uznemiravanja, promoviraju sigurne škole, potiču mlade ljude da se bore za svoja prava te unapređuju rodnu jednakost.

Prikaz muških i ženskih prezervativa. @ Ollivier Girard

Ključne činjenice

  1. Sveobuhvatni spolni odgoj ne dovodi do ranijeg početka seksualnih aktivnosti ili rizičnijeg spolnog ponašanja

  2. Ovi programi dovode do smanjenja rizičnog ponašanja: oko 62% programa je pokazalo pozitivan utjecaj na barem jedan ponašajni ili biološki ishod, kao što su povećano korištenje prezervativa ili smanjenje neželjenih trudnoća

  3. Oko dvije trećine evaluacija pokazuju smanjenje određenih rizičnih ponašanja

  4. Istraživanja o programima koji se temelje samo na promicanju apstinencije su neuvjerljiva ili pokazuju kako takvo obrazovanje nije učinkovito

  5. Sadržaj poučavanja je važan, kao i način poučavanja

  6. Rasprave o rodu i moći dovode do boljih zdravstvenih ishoda

Link na izvorni tekst: http://www.unfpa.org/comprehensive-sexuality-education

Autor/ica: United Nations Population Fund

Komentari

comments