Sveobuhvatni spolni odgoj

Što je sveobuhvatni spolni odgoj?

Sveobuhvatni ili holistički spolni odgoj omogućava mladim osobama da donose informirane odluke o vlastitoj seksualnosti. Poučavanje traje nekoliko godina tijekom kojih se postupno uvode informacije primjerene dobi i razvojnim kapacitetima mladeži. Temelji se na programu kurikuluma koji obuhvaća znanstveno provjerene činjenice o ljudskom razvoju, anatomiji i trudnoći. Također obuhvaća informacije o kontrecepciji i spolno prenosivim bolestima (SPB), uključujući HIV. Spolni odgoj nadilazi svoju informativnu funkciju, budući da potiče samopouzdanje i unapređenje komunikacijskih vještina. Kurikulum spolnog odgoja bi se također trebao usmjeriti na društvena pitanja vezana uz seksualnost i reprodukciju, između ostalog na kulturološke norme, obiteljski život i međuljudske odnose.

Pitanja ljudskih prava, ravnopravnosti spolova i rodnih uloga trebala bi biti integralni dio svakog aspekta navedenih rasprava. To uključuje teme kao što su osiguravanje i zaštita ljudskih prava, osnaživanje, utjecaj spolne diskriminacije, važnost jednakosti i rodne osjetljivosti, te poimanje temeljnih ideja o rodnim ulogama. Seksualno zlostavljanje, rodno utemeljeno nasilje i razne štetne prakse bi također trebale biti predmet rasprava. Sve ove informacije uče mlade osobe životnim vještinama potrebnim za preuzimanje odgovornosti za vlastito ponašanje i poštivanje prava drugih osoba.

Pitanje ljudskih prava

Izbori mladih ljudi vezani uz seksualnost i reproduktivnost mogu imati negativan utjecaj na njihova ljudska prava. Primjerice, trudnoća u adolescenciji može dovesti djevojke do odustajanja od školovanja, a rezultat toga je uskraćeno pravo na obrazovanje. Nedostatno razumijevanje rodne jednakosti može dovesti do diskriminacije i drugih problematičnih ishoda.

Važnost spolnog odgoja priznata je od strane brojnih međunarodnih sporazuma. Program akcije Međunarodne konferencije o stanovništvu i razvoju iz 1994. poziva sve vladajuće stranke da implementiraju spolni odgoj, i to na način da se obrazovanje odvija i u školama i na razini lokalne zajednice, da je prikladno dobi, da počinje što ranije, da omogućava zrelo donošenje odluka te da je usmjereno uklanjanju rodnih nejednakosti.

Prava na obrazovanje i zdravlje su isto tako dio Konvencije o pravima djeteta te su detaljno predstavljena u izvješću posebnog izvjestitelja o pravu na obrazovanje kao jednom od dokumenata o ljudskim pravima. Konvencije o ljudskim pravima ukazuju na međupovezanost problema u spolnom zdravlju, kao što su spolno prenosive bolesti i HIV, i povrede ljudskih prava, primjerice, nasilje. Uz to, jasno objašnjavaju kako bi sveobuhvatan spolni odgoj trebao razraditi oba problema.

Esencijalan i efikasan

Brojna istraživanja pokazuju da kurikulum koji omogućuje točne informacije o prezervativima i kontracepciji može dovesti do smanjenja rizičnih ponašanja kod mladih. Određen broj evaluacija ovih kurikuluma izvještava o smanjenju neželjenih trudnoća i spolno prenosivih bolesti. Za razliku od njih, programi koji promiču samo apstinenciju nisu se pokazali učinkovitima.

Rezultati osvrta iz 2010. prikazuju kako su kurikulumi usmjereni na rodna pitanja, dakle kurikulumi u kojima je rodna jednakost integrirana u obrazovne materijale, puno učinkovitiji u smanjenju rizičnih ponašanja od programa koji se ne bave spolnim i rodnim pitanjima. Daljnja istraživanja pokazuju kako mladi ljudi koji su usvojili stavove o jednakosti kasnije postaju seksualno aktivni, te koriste prezervative i drugu kontracepciju. Isto tako se pokazalo kako su među njima prisutne niže stope spolno prenosivih bolesti (uključujući i HIV), neželjenih trudnoća te je manja vjerojatnost da će se naći u nasilnoj vezi.

Naglaskom na ljudska prava i rodna pitanja, ovi programi pomažu u snižavanju postotka rodno utemeljenog nasilja i uznemiravanja, promoviraju sigurne škole, potiču mlade ljude da se bore za svoja prava te unapređuju rodnu jednakost.

Prikaz muških i ženskih prezervativa. @ Ollivier Girard

Ključne činjenice

  1. Sveobuhvatni spolni odgoj ne dovodi do ranijeg početka seksualnih aktivnosti ili rizičnijeg spolnog ponašanja

  2. Ovi programi dovode do smanjenja rizičnog ponašanja: oko 62% programa je pokazalo pozitivan utjecaj na barem jedan ponašajni ili biološki ishod, kao što su povećano korištenje prezervativa ili smanjenje neželjenih trudnoća

  3. Oko dvije trećine evaluacija pokazuju smanjenje određenih rizičnih ponašanja

  4. Istraživanja o programima koji se temelje samo na promicanju apstinencije su neuvjerljiva ili pokazuju kako takvo obrazovanje nije učinkovito

  5. Sadržaj poučavanja je važan, kao i način poučavanja

  6. Rasprave o rodu i moći dovode do boljih zdravstvenih ishoda

Link na izvorni tekst: http://www.unfpa.org/comprehensive-sexuality-education

Autor/ica: United Nations Population Fund

Komentari

comments