Kontracepcija i zdravstveni odgoj

Hopa Cupa ima za cilj promovirati odgovorno spolno ponašanje. Pratite #znajznanje #hopacupa #seksualnost #edukacija #petrapiše #lucijapiše na društvenim mrežama, naučite sve o dostupnim metodama kontracepcije i čitajte blog kojeg pišu mladi za mlade, otvoreno o seksualnosti i odgovornom ponašanju.

PaRiter provodi različite projekte s mladima i za mlade, među kojima je i portal hopacupa.org. Ovim portalom želimo približiti informacije o kontracepciji i odgovornom spolnom ponašanju mladim ljudima, a sve kako bi donosili odluke temeljene na znanstvenim činjenicama.

Znači: mi znamo da je seks dio života, a vi ste ovdje kako bi naučili da je odgovoran seks ipak najbolji dio cijele priče. Dodavat ćemo nove informacije kako budu pristizale, kako o kontracepciji, tako i o pristupu ginekološkim uslugama. Na vama je da pročitate i pridržavate se uputa. Sretno 🙂

Udruga za ljudska prava i građansku participaciju “PaRiter” neprofitna je udruga iz grada Rijeke. Ime je dobila po latinskoj riječi pariter koja znači jednako, zajedno, skupa. Osnovana je s ciljem podizanja svijesti o ljudskim pravima, građanskom aktivizmu i ulozi pojedinca/ke u i prema društvu.

PaRiter educira, informira i osvještava o problematici ljudskih prava, i to kroz projekte, radionice, građanske akcije itd. Posebnu pažnju posvećujemo odgoju, edukaciji i informiranju mlađih naraštaja, za koje držimo da su preduvjet za stvarane zdravog i aktivnog društva, svjesnog svoje uloge, ali i obveza prema društvu i pripadnicima/cama društva u kojem žive. Više o PaRiteru možete pronaći na ovoj stranici.