Seksualnost i mladi u PGŽ-u

Mlade osobe (od 14 do 19 godina) o vlastitoj seksualnosti i rodu svakodnevno primaju desetke zbunjujućih, konfliktnih te ponekad krivih informacija. Istraživanja i izvješća pokazuju da se integracijom sveobuhvatne seksualne edukacije unutar školskog kurikuluma u donošenju informirane odluke o vlastitom tijelu i životu, kao i razvijanju pozitivnih stavova, kako o sebi, tako i ljudima koji ih okružuju mladima i djeci 1 može značajno pomoći. Mnoge su države odavno uvele neke od oblika edukacije o navedenim temama, ali su te iste edukacije istovremeno nerijetko, u smislu provedbe, ili manjkave i/ili je riječ o apstinencijskim programima. Seksualni je odgoj u međuvremenu postao kontroverzom suvremenog društva i veoma često zaokuplja medijski prostor, kao i političku i religijsku sferu.

Pravo na pristup potpunoj seksualnoj edukaciji za mlade temelji se na međunarodno priznatim sporazumima koji od država potpisnica traže garanciju cjelokupne zaštite zdravlja, dobrobiti i dostojanstva svake građanke i građanina. Temeljni dokument o ljudskim pravima 2, Opća deklaracija o ljudskim pravima, u članku 26., stavak 2. propisuje: „Obrazovanje mora biti usmjereno punom razvoju ljudske osobnosti i jačanju poštovanje ljudskih prava i temeljnih sloboda…”; podredno, države su navedeno dužne osigurati svim mladim ljudima u državi.

U sklopu projekta “Cjelokupna seksualna edukacija u praksi” provedeno je i kraće istraživanje u kojem je sudjelovalo 330 učenika/ca, od čega 180 djevojčica i 148 dječaka u dobi od 14 do 17 godina. Gotovo 43 posto učenika/ca bi voljelo imati mogućost informiranja o seksualnosti putem izvannastavnih i/ili izvanškolskih programa. Isto tako, 80 posto učenika/ca smatra kako školski program ne pokriva ono što žele znati o seksualnosti.

Cilj ove publikacije jest ukazati na važnost implementacije potpune seksualne edukacije u škole u Republici Hrvatskoj. S obzirom na duboke podjele u društvu koje prate ovu temu, ali i rast konzervativnih struja koje nastoje promovirati osobna i religijska uvjerenja, moramo otvoriti raspravu o tematici i truditi se mladima u što kraćem roku omogućiti edukaciju 21. stoljeća koja će im pomoći u donošenju odluka i izgradnji društva mira i tolerancije. Hrvatska se i dalje bori s religijskim, kulturološkim i povijesnim dogmama koje svjesno priječe pravo mladih na seksualno obrazovanje i koje nastoje implementirati manjkave programe, temeljene ne na znanstvenim činjenicama, već religijskom nauku.

Hrvatska verzija publikacije dostupna je na ovom linku.

Komentari

comments