Psihološka pomoć i savjetovanje

Ženska soba:

Ženska soba, centar za seksualna prava, bavi se između ostalog i reproduktivnim ženskim pravima. Svoj rad koncentriraju na održavanje predavanja, edukacija i obrazovnih programa u koje uključuju i volontere/ke koje će stečeno znanje moći primijeniti dalje. Područje njihove djelatnosti usmjereno je na seksualno nasilje i seksualna prava, trgovanje ljudima, seksualne i rodne manjine, izdavaštvo i javni rad. Osim navedenog, pružaju pravnu, liječničku i psihološku pomoć ženama čija su seksualna i/ili reproduktivna prava povrijeđena.

Maksimirska cesta 51 A

HR-10000 Zagreb

Tel:            +385 1 611 91 74

Fax:           +385 1 611 91 75

e-mail:      

facebook:  www.facebook.com/zenska.soba

youtube: http://www.youtube.com/channel/UCnUB3Yebs64LEmSLC9rkaxQ

 

 Autonomna ženska kuća Zagreb

Općenito:

„Autonomna ženska kuća Zagreb – Žene protiv nasilja nad ženama nevladina je feministička organizacija s misijom pružanja podrške i pomoći ženama koje su preživjele nasilje te osnaživanja ženske pozicije u društvu. AŽKZ je jedna od najvidljivijih i najutjecajnijih organizacija u Hrvatskoj kao i u regiji Jugo-istočne Europe. Svojim pionirskim djelovanjem je direktno utjecala na osnivanje brojnih drugih organizacija kao i mreža. Svojim kontinuiranim stručnim radom utjecale smo na promjenu prakse institucija u tretmanu žrtava obiteljskog nasilja, zakonodavstvo u pogledu ženskih prava, javno mnijenje, brojne članice AŽKZ-a su na temelju iskustava u direktnom zastupanju ženskih prava u Skloništu, kao i edukacije pokrenule značajne druge aktivnosti na civilnoj sceni te institucijama u Hrvatskoj.“

Sklonište za žene žrtve nasilja: 

Sklonište pruža siguran smještaj na tajnoj adresi ženama koje su preživjele partnersko nasilje i njihovoj djeci. U razdoblju do godinu dana, a po potrebi, u najtežim situacijama, i duže, pružamo smještaj i sve usluge potpuno besplatno ženama i njihovoj djeci, ukoliko ih imaju. Smještaj pružamo svim ženama, bez obzira na njihovu nacionalnost, vjeru, bračni status, dob, boju kože, seksualnu orijentaciju, ili bilo koju drugu vrstu diskriminacije.

Savjetovalište koje garantira anonimnost, podršku i povjerljivost informacija:

Žensko savjetovalište je povjerljivo, susretljivo mjesto za žene koje trebaju podršku, informacije, savjetovanje i upute. Sve usluge u Ženskom savjetovalištu su potpuno besplatne. U Ženskom savjetovalištu uspostavljen je potpuno besplatan broj telefona.

Broj je 0800 55 44 i njegovo radno vrijeme je svaki radni dan od 10.00 do 17.00 sati.

Iako su primarno usmjerene na žene žrtve nasilja (psihičko, fizičko, seksualno ili ekonomsko nasilje od strane svojih muževa ili partnera) , obiluju znanjem i iskustvom na području svih ženskih prava, uključujući i reproduktivna i to na području seksualne eksploatacije, prostitucije, medicinska eksploatacija i zakonski zajamčenog prava na abortus. S velikim iskustvom u radu na seksualnom nasilju i iskorištavanju, imaju najviše znanja o nereguliranosti prava na prekid trudnoće.