Ilegalni pobačaji

Nesiguran prekid trudnoće, bitan uzrok smrtnosi majki

Lisa B Haddad, ginekologinja iz SAD-a, u članku Nesiguran abortus: Nepotrebna smrtnost majki ističe da „svake godine u svijetu oko 42 milijuna žena s neplaniranom trudnoćom bira abortus, a gotovo pola, 20 milijuna abortusa su nesigurni. Otprilike 68 000 žena godišnje umire od nesigurnih prekida trudnoće, čime nesiguran pobačaj postaje jedan od vodećih uzroka smrtnosti majki (13%). Od žena koje prežive nesigurno proveden pobačaj, 5 milijuna dugoročno trpi zdravstvene komplikacije.“

Najveći su problem nesigurni prekidi trudnoće koji se izvode u zemljama u razvoju (97% nesigurnih prekida trudniće događa se u zemljama u razvoju). Prema podacima iz članka najviše je nesigurnih abortusa izvodi se u Latinskoj Americi, Africi te jugo-istočnoj Aziji gdje je 55% abortusa izvedeno u nesigurnim uvjetima. U zapadnim zemljama, 3% abortusa smatra se nesigurim.

„Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, svakih 8 minuta u zemljama u razvoju zbog komplikacija prilikom izvođenja nesigurnog abortusa umire jedna žena.“

Podaci upućuju na povezanost nesigurnih abortusa s restriktivnim zakonima o izvođenju abortusa.  Manje restriktivni zakoni o abortusu ne upućuju na izvođenje više prekida trudnoće. U Europi, gdje je prekid trudnoće uglavnom legalan i široko dostupan, ali i postotak korištenja kontracepcije visok, stopa izvođenja abortusa je najniža. U Belgiji, Njemačkoj i Nizozemskoj, manje od 10 na 1000 žena u dobi od 15 do 44 godine napravi abortus.

Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji nesiguran abortus – uzrok smrtnosti majki je uzrok kojeg je najlakše prevenirati.

Cijeli članak možete pročitati na: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2709326/.

Na stanicama Svjetske zdravstvene organizacije mogu se pronaći isti podaci, ali i alarmantan podadak

Godišnji trošak za tretiranje ozbiljnih komplikacija uzrokovanih nesigurnim pobačajima procjenjuje se na 680 milijuna dolara.  Izvor: Vlassoff et al. Economic impact of unsafe abortion-related morbidity and mortality: evidence and estimation challenges. Brighton, Institute of Development Studies, 2008 (IDS Research Reports 59).

Članak pročitajte na adresi: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs388/en/.

Stopa smrtnosti majki u Hrvatskoj prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije:

http://www.who.int/gho/maternal_health/countries/hrv.pdf?ua=1

Na ovoj stanici možete provjeriti postotke smrtnosti majki u svim zemljama:

http://www.who.int/gho/maternal_health/countries/en/.

Hrvatska ima veći postotak smrtnosti majki od razvijenih europskih zemalja, a učiti možemo i od susjeda, Italije gdje je stopa smrtnosti majki jedna od najnižih u svijetu.

Publikacija za tablice 1(16 str),2 (28str),3(30 str)

Unsafe abortion

Global and regional estimates of the incidence of unsafe abortion and associated mortality in 2008

www.who.int/reproductivehealth

http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241501118_eng.pdf?ua=1

Razlozi smrtnosti majki, bitna tablica Causes of maternal death, na:

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs348/en/

Adolescentska trudnoća, veći rizik za nesiguran prekid trudnoće

Nesiguran pobačaj veže se uz adolescentsku trudnoću. Procjenjuje se da  se oko 3 milijuna nesigurnih abortusa na globalnoj razini izvede djevojkama u dobi između 15 i 19 godina. Nesigurni abortusi doprinose dugostarnim zdravstvenim problemima i smrtnosti majki. Komplikacije u trudnoći i tijekom poroda važan su razlog smrtnosti među djevojkama u dobi između 15 i 19 godina u zemljama s niskim ili srednjim primanjima.

Izvor: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs334/en/