Tag Archives: srhr

Plovdiv poziv na akciju!

  Mi, dolje popisane organizacije civilnog društva, članice ASTRA mreže, mreže udruga Srednje i Istočne Europe koje rade na pitanjima spolnog i reproduktivnog zdravlja i prava, uključujući i organizacije iz srednje Azije i Balkana te Kavkaskih zemalja, ukazujemo na izazove koji su nametnuti nevladinim organizacijama u našoj regiji. Posebno smo zabrinute za ostvarivanje financiranja rada […]

Međunarodni dan ljudskih prava

Danas se obilježava Međunarodni dan ljudskih prava. Na današnji dan, 1948. potpisana je Opća deklaracija o ljudskim pravima. Prenosimo članke koji su bitni u odnosu na seksualna i reproduktivna prava: Članak 2. – Svakome pripadaju sva prava i slobode utvrđene u ovoj Deklaraciji bez razlike bilo koje vrste, kao što je rasa, boja kože, spol, […]