Međunarodni dan ljudskih prava

Danas se obilježava Međunarodni dan ljudskih prava. Na današnji dan, 1948. potpisana je Opća deklaracija o ljudskim pravima.

Prenosimo članke koji su bitni u odnosu na seksualna i reproduktivna prava:

Članak 2. – Svakome pripadaju sva prava i slobode utvrđene u ovoj Deklaraciji bez razlike bilo koje vrste, kao što je rasa, boja kože, spol, jezik, vjeroispovijed, političko ili drugo mišljenje, nacionalno ili društveno podrijetlo, imovina, rođenje ili drugi status. Nadalje, ne smije se praviti nikakva razlika na osnovu političkog, pravnog ili međunarodnog statusa zemlje ili područja kojemu neka osoba pripada, bilo da je to područje neovisno, pod starateljstvom, nesamoupravno, ili mu je na neki drugi način ograničen suverenitet.

Članak 3. – Svatko ima pravo na život, slobodu i osobnu sigurnost.

Članak 4. – Nitko se ne smije držati u ropstvu ili ropstvu sličnom odnosu; ropstvo i trgovina robljem zabranjuju se u svim njihovim oblicima.

Članak 5. – Nitko se ne smije podvrgnuti mučenju ili okrutnom, nečovječnom ili ponižavajućem postupku ili kazni.

Članak 6. – Svatko ima pravo da ga se svugdje pred zakonom priznaje kao osobu.

12341035_748098608654698_6087304232856863215_n

Komentari

comments