Plovdiv poziv na akciju!

 

Mi, dolje popisane organizacije civilnog društva, članice ASTRA mreže, mreže udruga Srednje i Istočne Europe koje rade na pitanjima spolnog i reproduktivnog zdravlja i prava, uključujući i organizacije iz srednje Azije i Balkana te Kavkaskih zemalja, ukazujemo na izazove koji su nametnuti nevladinim organizacijama u našoj regiji. Posebno smo zabrinute za ostvarivanje financiranja rada udruga, kao i smanjenje investicija u civilnom društvu koje je orijentirano na spolno i reproduktivno zdravlje. 

Prisutnost nevladinih organizacija u našoj regiji je svojstvena i neupitna, s obzirom da se regija još uvijek nalazi u vremenu transformacije i političke turbulencije. Nakon pada komunizma civilno društvo je naučilo kako se voditi u novoj stvarnosti te se taj proces nastavlja sve do danas, što regiju Srednje i Istočne Europe ne čini niti dijelom globalnog sjevera niti globalnog juga sa svojim specifičnostima i karakteristikama.

Nevladine organizacije su neophodne za uspostavljanje kontakta između nositelja politike, vlade i građana. One djeluju kao savjetnice, ‘čuvarice’ te često pružaju određena sredstva, donose rješenja i stručnost. Bez prisutnosti organizacija civilnog društva ne bi postajala prava demokracija i glasovi onih koji su najviše izloženi riziku i marginaliziranih grupa ostali bi nečujni. Osim toga, nevladine organizacije koje su članovi mreže ASTRE, jačaju žene i djevojke, podižu svijest o ključnim pitanjima koja se tiču reproduktivnog i spolnog zdravlja i uče ljude svih dobnih skupina o njihovim ljudskim pravima, posebno spolnim i reproduktivnim pravima. Mnoge organizacije djeluju na lokalnoj razini, često bivajući jedini izvor potpore i informacija unutar lokalne zajednice.

Ženska reproduktivna prava i njihovo reproduktivno zdravlje dovedeni su u krizu u Europi. Proteklih par godina doživjeli smo mnoge napade na ženska reproduktivna prava koji su uvijek imali iste posljedice: ometanje pristupa uslugama za reproduktivno zdravlje. Uz pomoć organizacija civilnog društva spomenuti trendovi se mogu razmatrati, provjeravati, dovesti do saznanja javnosti te se može djelovati na njih na regionalnoj i međunarodnoj razini, posebno u dijelovima gdje su reproduktivna i spolna prava zanemarena. Neo-konzervativne grupe koje dovode u pitanje ravnopravnost spolova, spolno i reproduktivno zdravlje i prava, ‘upiru prostom’ na žene koje brane ljudska prava, što može dovesti do nasilja. Borkinje za ljudska prava, osim što su podložne istim vrstama rizika kao i drugi borci za ljudska prava, također su meta za, ili su izložene rodno specifičnim prijetnjama i rodno uvjetovanom nasilju.

‘Gorući’ problem nevladinih organizacija u našoj regiji svodi se na jednu riječ: financijska potpora. Nevladine organizacije su ovisne o financiranju i financijskoj potpori za njihov razvoj. Većina vlada u našoj regiji su manje nego spremni za financiranje projekata i inicijativa o spolnom i reproduktivnom zdravlju i pravima. Mnogi također zanemaruju ulogu njihovog civilnog društva, prozivajući ih katkad ”stranim agentima”. Privatni fondovi nalaze se drugdje te su mnoge međunarodne agencije napustile regiju, dok su neke od njih ostale u srednjoj Aziji i Balkanskim zemljama. Najviše uznemiravajući scenarij se odvija u novim državama članicama Europske Unije gdje su većina financijskih opcija za ženska prava, posebice spolno i reproduktivno zdravlje i prava, trenutno nedostupna. Povrh toga, nekoliko dostupnih mogućnosti financiranja rijetko se tiču glavnih sredstava, koji su pitanje opstanka za većinu nevladinih organizacija. To često rezultira vrlo malim brojem, pa čak i jednim ili dva zaposlenika i brojem volontera koji su ponekad jedini izvor radne snage.

Sredstva iz najutjecajnijih institucija su preusmjerena na druge regije i velike međunarodne organizacije koje se bave sa spolnim i reproduktivnim zdravljem i pravima. Te organizacije, osim što rade izvanredan i važan posao na globalnoj razini, također dijele svoje znanje i informacije o tome što se događa u manjim organizacija iz ostalih regija, uključujući i one koje rade na lokalnoj razini. Ova suradnja između međunarodnih organizacija, regionalnih i lokalnih nevladinih organizacija ima obostranu korist i stvara pozitivne rezultate. Međutim, da bi bili održivi i bili orijentirani prema budućnosti, ovaj proces zahtijeva ulaganja za organizacije na bazi država. Bez tih ulaganja i potpore neće uspjeti biti produktivne te kao posljedica toga može doći do prekida suradnje.

Ulaganja moraju osigurati budućnost i moraju jamčiti da će nevladine organizacije ostati ‘čuvari’ i izvori pouzdanih informacija i potpore. ASTRA mreža poziva institucije Europske unije, agencije Ujedinjenih naroda, regionalne i globalne fondacije i donatore te državne vlade da prouče svoje donatorske politike i probleme civilnog društva u regijama srednje i istočne Europe/srednje Azije u današnjem vremenu kada su reproduktivna prava dovedena u pitanje i osporavana svaki dan.

Napomena: 12-13. listopada 2015., članovi ASTRA mreže susreli su se u Plvodivu, Bugarskoj, da sudjeluju u godišnjoj radionici i strateškom sastanku. ”Plovdiv poziv na akciju” je rezultat tog sastanka i predstavlja skupinu najvažnijih ‘gorućih’ problema nevladinih organizacija u toj regiji.

ČLANOVI ASTRA MREŽE:

Albania – Albanian Family Planning Association

Armenia – Society Without Violence

Armenia – Women’s Resource Center

Armenia – Women’s Rights Center

Azerbaijan – Center „Women and Modern World”

Belarus – Women’s Independent Democratic Movement of Belarus

Bulgaria – Bulgarian Family Planning and Sexual Health Association

Bulgaria – Bulgarian Gender Research Foundation

Bulgaria – Gender Education, Research and Technologies

Bulgaria – Demetra Association

Bulgaria – Gender Alternatives Foundation

Bosnia and Herzegovina – Sarajevo Open Center

Croatia – B.a.b.e.

Croatia – CESI

Croatia – Women’s Room

Georgia – HERA XXI

Georgia – Real People, Real Vision

Georgia – Women’s Center Hungary – PATENT

Kazakhstan – The Legal Center for Women’s Initiatives „Sana Sezim”

Lithuania – Family Planning and Sexual Health Association

Latvia – Latvia’s Association for Family Planning And Sexual Health

Macedonia – Association for emancipation, solidarity and equality of women

Macedonia – H.E.R.A.

Macedonia – Shelter Center

Moldova – Family Planning Association

Moldova – Reproductive Health Training Center

Poland – Federation for Women and Family Planning

Romania – A.L.E.G.

Romania – AnA: Society for Feminist Analysis

Romania – Euroregional Center for Public Initiatives

Romania – The East European Institute of Reproductive Health

Russia – Novogorod Gender Center

Russia – Russian Association for Population and Development

Slovakia – Pro Choice

Tajikistan – Gender and Development

Ukraine – Women Health and Family Planning

Ukraine – Charitable SALUS Foundation

Uzbekistan – Future Generation

Komentari

comments