Prijedlog odluke o osnivanju Istražnog povjerenstva za utvrđivanje činjenica u vezi postojanja, financiranja, djelovanja i utjecaja organizacija i udruga koje pružaju savjetovanje trudnicama na području RH


Danas u 12:30 sati održana je konferencija na kojoj su govorili saborski zastupnici Bojan Glavašević (Predsjednik Kluba HSU-a, SNAGA-e, nezavisnih zastupnika i Nove politike), Sabina Glasovac (SDP) i Vesna Pusić (GLAS) kako bi predstavili javnosti “Prijedlog odluke o osnivanju Istražnog povjerenstva za utvrđivanje činjenica u vezi postojanja, financiranja, djelovanja i utjecaja organizacija i udruga koje pružaju savjetovanje trudnicama na području Republike Hrvatske”, koji se danas stavlja u parlamentarnu proceduru. Prijedlog odluke o osnivanju ovog povjerenstva su potpisali 21 saborskih zastupnika iz stranaka GLAS, IDS, HSS, HSU, MOST, SDP, SDSS, SNAGA-e, Nove Politike, te nezavisni saborski zastupnici Bojan Glavašević i Marko Vučetić.

● U hrvatskim i međunarodnim medijima pojavile su se indikacije da se tzv. “krizni centri za trudnoću” šire po Europi i po Hrvatskoj – kao dio globalnog, koordiniranog projekta čiji je cilj dezinformirati žene o njihovim reproduktivnim pravima i zdravlju, te uvesti dodatne prepreke za žene koje žele prekinuti trudnoću.

● Krizni centri trudnoće su organizacije koje nastoje odvratiti žene koje razmišljaju o pobačaju, pružanjem pogrešnih ili netočnih informacija i savjeta o reproduktivnom zdravlju i zdravstvenim uslugama.

● Ovakva praksa ženama uskraćujepristup zdravstvenim uslugama kao i pristup točnim informacijama koje su temeljenje na znanstvenim dokazima, a na koje imaju zakonsko pravo.

● Postoje dokazi da neke od ovih pseudo-medicinskih ustanova primaju sve veće financijske potpore od inozemnih organizacija i vlada, prvenstveno iz SAD-a, kao dio politike SAD-a usmjerene na uskraćivanje prava na prekid trudnoće u Europi i svijetu.

● Ovakve prakse predstavljaju ozbiljnu opasnost za ženska reproduktivna prava i zdravlje na što je upozorio i Europski parlamentarni forum za seksualna i reproduktivna prava u svom pismu Europskoj Komisiji.

● Sukladno preporukama za Republiku Hrvatsku, UN-ovog Odbora za ukidanje diskriminacije žena, objavljenima 24. srpnja 2015., Hrvatska treba spriječiti nazadovanje u područjima spolnog i reproduktivnog zdravlja, što uključuje i pristup sigurnom pobačaju.

● UN-ov “Odbor poziva državu stranku da poduzme mjere, uključujući i zakonodavne, kako bi se osigurala odgovarajuća zaštita i spriječilo da sociokulturalni stavovi, uključujući i one vjerskog podrijetla, predstavljaju prepreke potpunom ostvarivanju ženskih prava.

● Organizacije i/ili udruge koje pružaju savjete o reproduktivnom zdravlju i šire dezinformacije se nalaze izvan zakonskih okvira i mogućnosti nadzora

● Iako se neke organizacije, npr. klinikazapobacaje.com, nastoje prikazati kao da pružaju profesionalne medicinske i psihološke usluge, ti su centri izuzeti od regulatornog, licenciranog i vjerodostojnog nadzora koji je obavezan za ustanove koje pružaju zdravstveno savjetovanje.

● Od javnog interesa je spriječiti širenje dezinformacije na internetu u području zaštite zdravlja

● Uzimajući u obzir dokazani i značajni utjecaj dezinformacija na internetu u vezi cijepljenja i dokazani negativni utjecaj širenje takvih dezinformacija na javno zdravlje i sustava javnog zdravstva, važno je spriječiti slične negativne posljedice za žensko zdravlje širenjem dezinformacija u vezi prekida trudnoće.

● Cilj rada Istražnog povjerenstva je utvrđivanje svih činjenica u vezi postojanja, financiranja, djelovanja i utjecaja organizacija i udruga koje pružaju savjetovanje trudnicama na području Republike Hrvatske, s posebnim naglaskom na utvrđivanje dosega i utjecaja dezinformacija o ženskim reproduktivnim i seksualnim pravima i zdravlju koje šire pojedine nacionalne udruge. Također, Istražno povjerenstvo će istražiti doseg, utjecaj i povezanost međunarodnih udruga i mreža kojima je cilj uskratiti ženama pravo na abortus, s udrugama koje pružaju krizno savjetovanje trudnicama na području Republike Hrvatske.

Komentari

comments