Savjeti za sigurno sekstiranje: samo jedan od rezultata projekta #pričajmopriče

Više informacija o seksualnosti pronađite na našem blogu na hopacupa.org i pratite #znajznanje #hopacupa #seksualnost #edukacija #petrapiše #lucijapiše na društvenim mrežama!

Projekt pripovijedanja o CSE-u, odnosno projekt “Pričajmo priče” imao je za cilj iskoristiti tehnologiju kao način komunikacije o točnim temama iz područja seksualnosti s mladim ljudima. U sklopu projekta su održane iduće aktivnosti: radionice o odgovornom spolnom ponašanju i rodnoj ravnopravnosti, izrada infografika, blog-postovi na portalu hopacupa.org i pet kratkih video uradaka na teme koje smo, između ostalih tehnika, i mapirale kao bitne tijekom jednog od ranijih istraživanja koje je provedeno među mladima, a ticalo se seksualnosti i rodne ravnopravnosti.

Inicijalni koraci unutar projekta jesu bili prikupljanje priča i informacije od mladih: uz anketu, neformalnim smo kanalima dolazile do mladih ljudi kako bi odredile koje su teme relevantne za mlade. Izuzetno je bilo važno osvrnuti se upravo na potrebe mladih, na potrebe koje oni sami artikuliraju, jer bez tog segmenta sadržaj jednostavno nije relevantan: željele smo mladima pružiti informacije koje oni traže, ali i trebaju.

Odlučile smo se za pet priča koje su povezane s rezultatima ankete i ispitivanja među mladima: dvije su bile o testiranju na spolno prenosive bolesti (jednu je priču ispričala trans-mlada osoba), jedna o menstruaciji, kulturnom konceptu djevičanstva i jedna o zdravoj komunikaciji u vezama s mladima. Video snimci su počeli privlačiti mlade na naš kanal, što znači da postoji konkretna potražnja za sadržajem koji obrađuje slična pitanja na jednostavan način, koristeći jednostavan jezik.

U sklopu projekta smo izradile i dvije infografike: jednu o sigurnom sekstiranju, jer je to široko rasprostranjena praksa među mladima o kojoj ne postoji toliko relevantnih informacija koje bi osiguravale privatnost i sigurnost osoba koje razmjenjuju poruke i druga je bila posvećena spolno prenosivim bolestima.

Komentari

comments