Aktivistička izložba Naše tijelo, naš izbor, naša borba!

Aktivistička izložba Naše tijelo, naš izbor, naša borba! postavljenja je u Poreču u caffeu Corner – Le Mat od 26. rujna do 2. listopada 2017. godine, i to u suradnji s Centrom za građanske inicijative Poreč.

Važno je raditi na informiranju i osvještavanju čitavog društva. Često su sve aktivnosti usmjerene na veće gradove, stoga nas veseli da smo ovu izložbu mogle postaviti i u jednom manjem, Poreču, upravo zato što je, kad govorimo o reproduktivnim pravima, važno doći do doslovno svakog sela. Čeka nas jedna velika borba za očuvanje stečenih prava i komentari posjetitelja/ica daju nam nadu da članovi/ice društva neće sjediti mirnih ruku i gledati kako nam Crkva oduzima ljudska prava.

Važno je učiti iz iskustava drugih, stoga je izložba korisna kako bismo s jedne strane vidjele kako izgleda svijet u kojem žene nemaju autonomiju nad vlastitim tijelom u državama u kojima ne postoji pravo na pobačaj te s druge strane borbu i važnost pokreta kad se govori o stjecanju i očuvanju ljudskih prava. A i kao podsjetnik što nam se sve može dogoditi ako mislimo da ne postoji prijetnja i ako izaberemo sjediti doma, čekati i ne reagirati.

Izložba je kroz fotografije, instalacije, pamflete, medijske članke i druge materijale, javnosti predstavila pokrete žena iz čitavog svijeta, čija je svrha ostvariti ili ohrabriti pravo na prekid trudnoće.

Porast neokonzervativnih struja i raznih političkih skupina koje žele smanjiti prava žena na tjelesnu autonomiju svakim danom sve je veća i snažnija, kako u Hrvatskoj, tako i diljem svijeta. Iz tog razloga udruga PaRiter iz Rijeke postavila je ovu izložbu u veljači u Rijeci, te je ista sada bila na gostovanju u Poreču u organizaciji Centra za građanske inicijative Poreč. Izložba je informirala o promjenama koje su se događale u državama gdje je izvršen snažan pritisak na zakonodavce, ali i o načinima borbe i progovaranja o temi koja je u mnogim društvima kontroverzna.

Izloženi materijali donirani su od žena koje se profesionalno ili aktivistički bave obranom prava na tjelesnu autonomiju, a dolaze iz brojnih država poput Irske, Poljske, Meksika, Makedonije, Španjolske, Italije, Sierra Leonea, Pakistana i Hrvatske. Izložba je svojevrsna aktivistička intervencija, koja je nastala kao reakcija na društvenu zbilju u kojoj Ustavni sud Republike Hrvatske odlučuje o nečemu tako elementarnom kao što je ženino pravo na izbor. Svrha ove izložba je da ona kao takva postane izvor inspiracije i mobilizator javnosti u obrani već izborenog prava žene na tjelesnu autonomiju.

Izložba Naše tijelo, naš izbor, naša borba! organizirana je i postavljena u suradnji Centra za građanske inicijative Poreč s riječkom udrugom PaRiter i nastala je u sklopu projekta Hrvatsko feminističko proljeće. Aktivistička izložba u Poreču je postavljena kao dio manifestacije Deset dana protiv urušavanja reproduktivnih prava koju provode CGIP i PaRiter, a koju financijski podržava Frida The Young Feminist Fund.

Komentari

comments