Seksualna prava

 Seksualna prava univerzalna su ljudska prava, zasnovana na slobodi, dostojanstvu i jednakosti svih ljudskih bića.

  1. Deklaracija o seksualnim pravima

Važno je istaknuti stavku koja govori:  Pravo na slobodne i odgovorne reproduktivne izbore. Obuhvaća pravo na odlučivanje o roditeljstvu, broju djece, dobnoj razlici među djecom, te pravo slobodnog pristupa sredstvima kontrole i reguliranja plodnosti, te Pravo na seksualnu informaciju temeljenu na znanstvenom istraživanju. Ovo pravo podrazumijeva da seksualna informacija treba nastati kroz proces nesmetanog i etičnog znanstvenog istraživanja, te da, na odgovarajuće načine, treba biti diseminirana na svim društvenim razinama.

 

  1. Montrealska deklaracija ‘Seksualno zdravlje za milenij’

(…) Osiguraju opći pristup sveobuhvatnoj informaciji i edukaciji o seksualnosti.

Da bi se postiglo seksualno zdravlje, svi pojedinke/ci, uključujući mlade, moraju imati pristup sveobuhvatnoj seksualnoj edukaciji i informaciji o seksualnom zdravlju i uslugama tokom životnog ciklusa.

 

  1. Seksualnosti i seksualna prava

Izdvajamo: pravo na slobodne i odgovorne reproduktivne izbore, pravo na informaciju o seksualnosti temeljnu na znanstvenom istraživanju, pravo na sveobuhvatnu seksualnu edukaciju te pravo na zaštitu seksualnog zdravlja.

 

  1. Seksualna prava i Komisija za ljudska prava

„U skladu sa ovom pozicijom, SAD su bojkotirale raspravu o seksualnim i reproduktivnim pravima i zdravlju i iskoristile svoju glasačku moć unutar Komisije za ljudska prava za sustavno suprotstavljanje svakom pokušaju proširivanja rezolucija. Ovakvo ponašanje SAD iskazale su i na Povjerenstvu za gospodarstvo za Latinsku Ameriku i Karibe Ad Hoc Odbora za populaciju i razvoj u Santiagu, Čile. Tamo su se suprotstavile političkoj deklaraciji tvrdeći da nije prepoznala prava i odgovornosti roditelja u odlukama koje utječu na seksualno i reproduktivno zdravlje njihove djece, te da vlade moraju podupirati obitelji u učenju njihove djece odgovornom seksualnom ponašanju ili odgađanju seksualne aktivnosti. Osim toga, tokom sastanka UN-ovog Povjerenstva za status žena, SAD su odbile potvrditi Akcijsku platformu IV Svjetske konferencije o ženama.“

 

Pod naslovom Stanje seksualnih prava žena u Hrvatskoj u 2005. nalazi se dokument sa statističkim podacima.

 

„Tijekom 2005. godine provođeno je istraživanje o stanju seksualnih prava žena u Hrvatskoj. Ukupan uzorak je obuhvaćao 1491 ženu iz cijele Hrvatske. Projektni ciljevi su bili utvrđivanje statusa ženskih seksualnih prava kao i utvrđivanje prevalencije različitih oblika seksualnog nasilja protiv žena. Rezultati su objavljeni u brošuri “Stanje seksualnih prava žena u Hrvatskoj – rezultati istraživanja» s idejom kako bi rezultati trebali biti dostupni svim zainteresiranim osobama.“ Više o istraživanju možete pročitati na ovom linku.

10896857_609611715836722_6213390682236354058_n

*svi podaci su preuzeti sa web-stranica Ženske sobe – centra za seksualna prava.